KC Sneek

puppycursus Sneek, puppy cursus Sneek, puppy training Sneek, puppytraining Sneek, hondenschool sneek, hondenschool harlingen, hondenschool bolsward, hondenschool joure, hondenschool, hondenschool friesland, hondenschool Heerenveen, puppytraining, puppy training, puppycursus, puppycursus bolsward, puppycursus nijland, puppycursus joure, puppycursus harlingen, puppyklas, hondencursus sneek, behendigheid, behendigheid friesland, behendigheid sneek, agility, obidience, flyball, doggy dance, KC, kynologen club, honden opvoeding, G&G, ringtraining sneek, clubmatch, gedrag en gehoorzaamheid, gehoorzame hond, opgevoede hond, pup opvoeden, Veemarkthal

Tentoonstellingssuccessen van leden

Om in deze rubriek geplaatst te worden, kunt u uw resultaten (liefst voorzien van een foto) mailen naar de site beheerder.

Mailadres sitebeheerder: sitebeheerder@hondenschool-sneek.fr

Mooi resultaat voor Denise Geerling met haar Italiaanse windhondje

Toegevoegd op: 14 Februari 2018

Ons Italiaanse windhondje Betty ( Etoile Filante du Domaine de Chanteloup ) heeft afgelopen 11-02-2018 een mooi resultaat behaald op de Kampioenschaps Clubmatch van de Nederlandse Whippetclub waarin opgenomen het Italiaanse windhondje

We hebben haar ruim 2 maanden geleden geadopteerd en hebben tot nu toe 2 maal de ringtraining mee gelopen. Daarna werd het helaas toch echt te koud voor haar in de hal.

Ze werd reserve beste teef en beste veteraan. En behaalde zo op de leeftijd van 8 ½ en op haar allereerste show het reserve CAC ( maar het CAC beste teef schuift door naar haar en vervangt het reserve CAC omdat de Beste teef al Nederlands kampioen is ) en het veteranen CAC.

Beste teef werd haar 7 jaar oude dochter Fiefoerniek’s Fille de Filante

Beide dames hier op de foto met de Ierse keurmeester Felicity Thompson.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Links Betty’s dochter Sofie en rechts onze Betty

Groet Denise Geerling Sint Annaparochie


Successen van de kennel 'fan e Sneeker Poort'

Toegevoegd op: 05 Augustus 2017

zondag  11 juli te Delft, clubmatch Engelse Cocker Spaniel Club Nederland (ECSCN)

Al weken is Natalie (14 jaar) bij de ringtraining aanwezig. Op 11 juni was het dan zo ver.
Haar eerste grote show. Ze liep de show met onze Nicky. Een behoorlijke grote open klasse met maar liefst 9 honden in de ring.
ze behaalde een prachtig resultaat: ZEER GOED.
ben trots op dit mooie koppel. we blijven lekker doortrainen bij de ringtraining. 
Op naar een U….
Op dezelfde show waren we met onze Zoëy, Henny was de Handler en zij behaalden een prachtige 4U.
Tevens was onze jongste telg Rocky ook mee, hij mocht als nr 1 starten in de puppyklas.
Henny was zijn Hendler. zij behaalden een belovend. de kleine man deed het super.


Mooi succes van Jeannette Hoekstra

Toegevoegd op: 13 April 2017

De jongste telg van onze kennel beste baby op de show in Leiden/Hazerswoudedorp.
4 maand oud 
eigenaar: Jeannette Hoekstra
Handler :Hilly van Slingerland
 
 

Mooie successen van Jean Marin

Toegevoegd op: 10 Maart 2016

Martinishow Groningen 6 Maart 2016

AiredaleTerrier FCI groep7
Tussenklasse teven :
Naam hond: Ohlala of the Courtmate
Uitslag:U2
Fokker:  Airedales of the Courtmate, Eigenaar: Marin-Visser

AiredaleTerrier FCI groep7
Openklasse reuen :
Naam hond: Richart of the AirmillHome
Uitslag:  U1 CAC/CACIB
Fokker: Airedales of the AirmillHome
Eigenaar: Marin-Visser


Hierbij weer enkele uitslagen van de honden van Antje Alberda

Toegevoegd op: 30 Juni 2015

28 juni kc Almelo
 
Anna (barsoi)
1U BOB, BIG en 5de BIS
 
 
Vivien (collie)
2u
 
 
Lucky (collie)
1vb

UIitslagen van Antje Alberda

Toegevoegd op: 01 Juni 2015

Antje Alberda heeft met succes een aantal shows gelopen.
Hieronder even wat uitslagen van haar collies en barzoi:

 

Bucholz id Nordheide 22 februari Duitsland (collie)
Vivien 3u in de openklasse
 
Goes 5 april
Anna 2u in de openklasse (barzoi)
Dita 1u in de kampioensklasse (collie)
 
Antwerpen België  19 april
Dita 2u res-cac res-cacib in de kampioensklasse
 
Lelystad kcm Barsoiclub 14 mei
Anna 2 uitmuntend mooiste tevenhoofd in de openklasse
 
Wieze België 17 mei
Dita 1u CAC BOB in de kampioensklasse
Vivien 2u in de openklasse
 
Arnhem 24 mei
Anna 1u res-cac cacib in de openklasse
 
kijk ook op de site:
www.glamourace-collies.blogspot.nl


  •  
 •  

  Copyright © KC Sneek e.o.

  Disclaimer en AVG | Spel- en huisregels | Afmelden nieuwsbrief | Statuten | Sitebeheerder | Inloggen

  Disclaimer

  KC Sneek, hierna te noemen KC Sneek, verleent u hierbij toegang tot KC Sneek.nl/hondenschool-sneek.fr en publiceert hier ter informatie en vermaak teksten, afbeeldingen en andere materialen voor particuliere, niet-commerciële doeleinden. KC Sneek behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.


  Beperkte aansprakelijkheid

  KC Sneek spant zich in om de inhoud van de site zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Voor op KC Sneek.nl/hondenschool-sneek.fr opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan KC Sneek nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.


  Auteursrechten

  Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze site liggen bij KC Sneek. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van KC Sneek. Van enkele gebruikte afbeeldingen kan de rechtmatige eigenaar niet worden achterhaald. Bent u rechtmatige eigenaar en u wilt niet dat uw afbeelding via deze site wordt gepubliceerd, neem dan contact op met de sitebeheerder en we zullen de afbeelding zsm verwijderen.


  Overig

  Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

  Verklaring omtrent Gegevensbescherming door de KC Sneek voor toepassing van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

  De KC Sneek registreert van ieder lid uitsluitend NAW-gegevens, telefoonnummer(s) en e-mailadres, naam van de hond, geboorte datum, naam en ras. Deze gegevens worden opgeslagen in de digitale ledenlijst.

  Deze gegevens dienen voor de communicatie met de leden over evenementen, de oproeping van de leden tot de ledenvergaderingen en de heffing van contributie.

  Uiterlijk één jaar na afloop van het verenigingsjaar waarin het lidmaatschap werd beëindigd, zal de KC Sneek deze gegevens uit de ledenlijst verwijderen en wissen, behoudens een wettelijk langere bewaarplicht. In elke publicatie van gegevens van leden door de KC Sneek , zal de publicatie beperkt worden tot de strikt noodzakelijke gegevens. De KC Sneek is als door de Raad van Beheer erkende Kynologenclub gehouden jaarlijks aan de Raad van Beheer een ledenlijst ter beschikking te stellen. Ook deze lijst zal beperkt worden tot de strikt noodzakelijke verlangde gegevens. Aan de Raad van Beheer is een verwerkingsovereenkomst gevraagd.

  In programma's van evenementen waar voor dient te worden ingeschreven, zullen de door deelnemers beschikbaar gestelde gegevens van de deelnemers worden vermeld. Geregistreerde gegevens van individuele leden zullen nimmer aan niet-leden ter beschikking worden gesteld zonder hun uitdrukkelijke voorafgaande toestemming. Slechts het dagelijks bestuur en de ledenadministrateur zullen bij voortduring over een volledige ledenlijst beschikken.

  Indien de ledenlijst op bestuurlijke gronden aan andere bestuursleden ter beschikking wordt gesteld, zal dit slechts voor beperkte tijd van ten hoogste zes maanden geschieden en zullen deze bestuursleden na afloop van die termijn de lijst wissen. De bestuursleden dragen er zorg voor dat de digitaal opgeslagen ledenlijst slechts door gebruik van een of meer veilige wachtwoorden kan worden geraadpleegd.

  Beeldmateriaal waarop leden van de vereniging herkenbaar zichtbaar zijn, zullen uitsluitend op de website en de face-book pagina van de KC Sneek geplaatst worden met toestemming van die leden. Dit beeldmateriaal heeft ten doel belangstelling en enthousiasme voor het werken met honden te bevorderen.

  Op verzoeken van leden om informatie van hun geregistreerde gegevens dan wel correctie of verwijdering daarvan, zal binnen een maand na ontvangst van dat verzoek worden geantwoord. Toezeggingen door het bestuur van correctie of verwijdering zullen onverwijld worden nagekomen behoudens een wettelijk langere bewaarplicht.